Algemene ledenvergadering Lyon Megens gekozen als nieuw bestuurslid.

Woensdag 29 januari is de Algemene Ledenvergadering geweest die zoals gebruikelijk goed bezocht werd waarbij Daan Peters, aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar opgevolgd wordt door Lyon Megens.


«   »